Privacy verklaring

Heijmerink Wagemakers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacy-statement.

Wij geven om uw privacy

Heijmerink Wagemakers neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen en/of verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heijmerink Wagemakers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u diensten aan ons verstrekt.
Als u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor een van onze producten en/of diensten, worden uw gegevens gevraagd. Dit gebeurt tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie, telefonisch of bij het invullen van een contactformulier.
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • website
  • bedrijfsnaam
  • straat en huisnummer
  • postcode en woonplaats

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Heijmerink Wagemakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens gebruiken we voor administratieve doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heijmerink Wagemakers verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Heijmerink Wagemakers gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heijmerink Wagemakers. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hwva.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht heeft. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Heijmerink Wagemakers
Overijsselhaven 71
3433 PH Nieuwegein
+31 (0)30 6060823
info@hwva.nl

U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.