Schotbalkenloods Dieversluis

Dieverbrug te Drenthe is een knooppunt van land en water én de plek waar zich een historische schotbalkenloods bevindt. Deze is nu in oude luister hersteld en verrijkt met een bezoekerscentrum en experience. Schotbalken werden eens in de zoveel jaren als ‘stand in’ gebruikt wanneer de Dieversluis aan onderhoud toe was en de sluisdeuren tijdelijk moesten worden verwijderd. In de tussenliggende jaren lagen de schotbalken opgeslagen in de daartoe bestemde loods.

Om dit stukje Drenthse cultuurhistorie te behouden is het complex Dieversluis omgedoopt tot een informatiecentrum met een heuse experience.

Bewoners en bezoekers kunnen het erfgoed, de geschiedenis, scheepvaart en waterhuishouding hier ervaren. Zo zijn op twee lange wanden beelden weergegeven, waarbij enerzijds de natuur centraal staat en anderzijds de mens (sluiswachter, schipper, boswachter).

Diverse kijkdozen op beide wanden vertellen verhalen die via foto’s achter de kijkgaten tot leven komen en een meterslange tijdlijn toont de bezoeker hoe het Drenthse landschap in de loop der eeuwen is veranderd. Het bezoekerscentrum is op 6 juni 2015 feestelijk geopend.

ONTWERP: Pronk
VOORSTEL EN PROJECTMANAGEMENT: The Missing Link
AUDIO/VIDEO: JAV Studio’s
ENGINEERING EN BOUW: Heijmerink Wagemakers